Nyheter

Alla inlägg av Rödjegården

Av | Alla nyheter | Inga kommentarer

image1-1

 

 

Extra årsmöte, Skårtorps Fritidsförening 2016-11-02

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets behöriga utlysande Enligt stadgar: Kallelse till årsmöte tillkännages i Härryda Posten eller med personlig kallelse samt med anslag på föreningens anslagstavlor senast 7(sju) dagar före mötet.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän för årsmötet
6. Information och beslut gällande ombyggnationen av Rödjegården Föreningen har beviljats bidrag från Boverket som täcker större delen av renoveringen. Dock betalas bidraget ut först efter godkänd slutbesiktning. Det har även tillkommit en del kostnader under arbetets gång, som föreningen behöver stå för. Totalt behöver föreningen under en kort period låna maximalt 400.000 kr av Handelsbanken. 300.000 kr kommer vi att kunna betala tillbaka, när vi får bidraget från Boverket. Fastigheten Skårtorp 2:202 (Rödjegården), kan behöva användas som säkerhet för lånen.
7. Övriga punkter
8. Årsmötet avslutas