Valborg

Valborg

Midsommardans

Fixardag

Hornasjön

1
1

Nyheter

Av | Alla nyheter | Inga kommentarer

image1-1

 

 

Extra årsmöte, Skårtorps Fritidsförening 2016-11-02

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets behöriga utlysande Enligt stadgar: Kallelse till årsmöte tillkännages i Härryda Posten eller med personlig kallelse samt med anslag på föreningens anslagstavlor senast 7(sju) dagar före mötet.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän för årsmötet
6. Information och beslut gällande ombyggnationen av Rödjegården Föreningen har beviljats bidrag från Boverket som täcker större delen av renoveringen. Dock betalas bidraget ut först efter godkänd slutbesiktning. Det har även tillkommit en del kostnader under arbetets gång, som föreningen behöver stå för. Totalt behöver föreningen under en kort period låna maximalt 400.000 kr av Handelsbanken. 300.000 kr kommer vi att kunna betala tillbaka, när vi får bidraget från Boverket. Fastigheten Skårtorp 2:202 (Rödjegården), kan behöva användas som säkerhet för lånen.
7. Övriga punkter
8. Årsmötet avslutas

 

Kalender

onsdag 18 januari 2017
ons 18 Jan
Aktivitetsgruppen träffas
Tid: 18:00 - 20:00
lördag 25 mars 2017
lör 25 Mar
Uthyrt
Tid: 13:00 - 14:00
fredag 30 juni 2017
fre 30 Jun
Uthyrt hel helg
Tid: Hela dagen

Se hela kalendern här.

Rödjegården hembygdsförening

Rödjegården är en samlingsgård i Skårtorp, Härryda. Rödjegården hembygdsförening, Härryda.Den ligger naturskönt alldeles intill Hornasjön som bjuder på fantastiska bad- och fiskemöjligheter. Gården ägs av medlemmarna i Skårtorps fritidsförening som arbetar ideellt för att bevara sin vackra gård. I gården hålls offentliga evenemang, såsom midsommar- och valborgsfirande, aktiviteter för medlemmarna i föreningen och det går även att hyra gården året runt för privata tillställningar. Läs mer »

Boka

Rödjegården går att hyra året runt, och är perfekt avpassad till exempelvis 50-årskalas, bröllop eller konferenser. Det finns glas och porslin för ca 40 personer och ett stort kök. Läs mer »

Se bilder från Rödjegården här.

Rödjegården på Facebook

Besök oss gärna där för att se bilder från våra aktiviteter, samt information från vår aktivitetsgrupp. Klicka här: www.facebook.com/Rodjegarden