Styrelsen 2022

Styrelsen väljs varje år vid ordinarie årsmöte, de flesta ledamoter väljs på 2 år

Mårten Brisegård

Ordförande, ordforande@rodjegarden.se
Medlem i styrelsen sedan 2009

Simon Aleryd

Kassör, kassor@rodjegarden.se
Medlem i styrelsen sedan 2016

Anders Sterner

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2014

Emely Dagefors

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2018

Per Kärrdin

Suppleant
Medlem i styrelsen sedan 2012

Bengt "Bullen" Karlsson

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2017

Maria Halvardsson

Suppleant
Medlem i styrelsen sedan 2022

Kristina Wettfors

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2014