Styrelsen 2021

Styrelsen väljs varje år vid ordinarie årsmöte, de flesta ledamoter väljs på 2 år

Mårten Brisegård

Ordförande, ordforande@rodjegarden.se
Medlem i styrelsen sedan 2009

Simon Aleryd

Kassör, kassor@rodjegarden.se
Medlem i styrelsen sedan 2016

Per Kärrdin

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2012

Emely Dagefors

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2018

Kristina Wettfors

Suppleant
Medlem i styrelsen sedan 2014

Bengt "Bullen" Karlsson

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2017

Anders Sterner

Suppleant
Medlem i styrelsen sedan 2014

Roger Torberntsson

Ledamot
Medlem i styrelsen sedan 2020